Poradenství

Centrum VEGA nabízí rodinám s dětmi poradenství prostřednictvím konzultací, jejichž cílem je:

  • Pomoci rodinám s dětmi zorientovat se v problémové situaci.
  • Podpořit a povzbudit je, poradit, jak řešit situaci vlastními silami.
  • V případě, že rodina není schopna situaci řešit vlastními silami nebo vyžaduje dlouhodobou péči, nasměrovat ji na relevantní státní nebo nestátní instituce.

 

Jsme tu pro Vás, když…

  • se potřebujete lépe zorientovat ve složité rodinné situaci.
  • chcete předejít výchovným, vzdělávacím a jiným problémům u dětí.
  • se potřebujete ujistit, že pro řešení určitého problému jste zvolili správné řešení.
  • nevíte, na jakého odborníka (službu) se můžete se svým dítětem obrátit.
  • si nejste jisti, co očekávat od odborné pomoci v určitých oblastech.

 

Konzultace v Centru VEGA

Od 1. 9. 2016 je provozovna Centra pro rodinu VEGA Kladno (Váňova 664, Kladno) uzavřena.

Pracovníky Centra VEGA je možné kontaktovat na:

 

Základní principy konzultace v Centru VEGA

– délka jedné konzultace je 45 minut

– pracovníci Centra VEGA usilují o pomoc v konkrétní situaci v průběhu tří konzultací

– konzultaci lze využít i anonymně

– konzultace jsou poskytovány individuálně i skupinově

– konzultace jsou poskytovány zdarma

 

Tým pracovníků

Bc. Tereza Bělohradská

Mgr. Pavla Šmídová

 

Oblasti poradenství

Agresivní chování, dluhy a finanční problémy, duševní problémy a onemocnění, fyzické a psychické týrání, násilí v rodině, nezaměstnanost, změny v zaměstnání, poruchy příjmu potravy, poruchy řeči, právní bezmoc, problémy s chováním dítěte, problémy ve vztazích, psychická krize, rizikové chování, rozvod, partnerská krize, sexualita, psychosexuální vývoj, sociální nouze, specifické poruchy učení a chování, šikana, špatné vrstevnické vztahy, trestná činnost, kriminalita, uvěznění, úmrtí blízké osoby, útěk dítěte z domova, vážný úraz, vzdělávání dětí, záškoláctví, závislosti – drogy, alkohol, hazard, zdravotní a psychosomatické problémy, zdravotní postižení.