O nás

 

Poslání

Posláním Centra VEGA je:

 • nabídnout a poskytnout konkrétní radu, povzbuzení a pomoc všem, kteří vychovávají či vzdělávají děti nebo s dětmi a jejich blízkými jakkoliv pracují a tráví čas: jednotlivcům, rodičům, budoucím rodičům, pedagogům, pracovníkům pomáhajících profesí i široké veřejnosti;
 • aktivně spolupracovat s organizacemi s podobným posláním a vytvářet komplexní síť služeb pro rodiny v kladenském regionu.

Cíl

Cílem Centra VEGA je:

 • poskytovat individuálně a profesionálně podporu a poradenství v oblastech běžného rodinného života: v oblasti výchovy, vzdělávání, vztahů, ekonomického a sociálního zabezpečení, zdraví a zdravého životního stylu, nečekaných životních událostí, práva;
 • mapovat a aktualizovat dostupnou síť podpůrných a poradenských služeb pro rodiny na regionální úrovni.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou všichni ti, kteří vychovávají či vzdělávají děti nebo jakkoliv pracují a tráví čas s dětmi a jejich blízkými. Jsou to:

 • rodiče, rodinní příslušníci, budoucí rodiče;
 • pracovníci školství;
 • pracovníci státních a nestátních organizací věnujících se práci s dětmi a jejich blízkými;
 • pracovníci pomáhajících profesí;
 • široká veřejnost.

Poskytované služby

 • poradenství;
 • mapování sítě služeb na podporu rodiny.

Kdo služby poskytuje 

Poradenský tým tvoří:

 • Bc.  Tereza Bělohradská
 • Mgr. Pavla Šmídová

Principy poskytování služeb

 • Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. Služba je realizována organizací Zařízení sociální intervence Kladno ve spolupráci s Obecně prospěšnou společností Sirius, o.p.s.
 • Centrum VEGA je možné navštívit bez předchozího objednání v otevírací hodiny nebo se objednat prostřednictvím telefonu či e-mailu