Spolupráce s organizacemi v regionu

Jedním z cílů Centra pro rodinu VEGA Kladno je navázat spolupráci se státními a nestátními organizacemi v kladenském regionu, které mají podobné poslání – podporu a pomoc dětem a jejich blízkým.

Tento cíl realizujeme prostřednictvím Kulatých stolů, Kazuistických seminářů, Výzkumu a Adresáře služeb pro rodinu.

Kulaté stoly

Centrum pro rodinu VEGA Kladno převzalo v září 2013 pravidelnou organizaci Kulatých stolů. Cílem Kulatých stolů je vytvářet prostor pro setkávání organizací, sdílení aktuálních novinek, postupů a výsledků, představování nově vzniklých služeb pro rodiny a diskuse nad regionální situací služeb pro rodiny s dětmi.

První Kulatý stůl Centra pro rodinu VEGA Kladno se konal dne 22. října 2013.

Druhý Kulatý stůl Centra pro rodinu VEGA Kladno se konal dne 30. ledna 2014.

Třetí Kulatý stůl Centra pro rodinu VEGA Kladno se konal dne 22. května 2014.

Čtvrtý Kulatý stůl Centra pro rodinu VEGA Kladno se uskutečnil dne 9. října 2014. NROS_KUS_20141009_finalPrezentace – 9.10.2014_final

Pátý Kulatý stůl v Centru pro rodinu VEGA Kladno se ukutečnil dne 10. února 2015. NROS_KUS_20150210_finalProjekt Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠPrezentace – Statistiky Centra VEGA za rok 2015ROMODROM+oPrezentace_PROJEKTIn IUSTITIA – Kladno

Šestý Kulatý stůl Centra pro rodinu VEGA Kladno se ukutečnil dne 12. května 2015. NROS_KUS_20150512 Farní charita Beroun – Terénní program pro osoby bez přístřeší, TICHÝ SVĚT, ZSI Kladno, Ambulantní služby, ZSI Kladno, Intervenční centrum, ZSI Kladno

Sedmý Kulatý stůl Centra pro rodinu VEGA Kladno se uskutečnil 23. 6. 2015. NROS_KUS_20150623Člověk v tísniVOŠ sociálně právní Praha

Osmý Kulatý stůl Centra pro rodinu VEGA se uskutečnil 20. 10. 2015. NROS_KUS_20151020_finalVEGA_Analýza služeb_SWOT_20151020PPP STEPIn Iustitia

Devátý Kulatý stůl se uskutečnil 17. 2. 2016. NROS_KUS_20160217Dobrovolnické centrum KladnoCentrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.

 

Kazuistické semináře

V letošním roce realizuje Centrum pro rodinu VEGA Kazuistické semináře.

Kazuistický seminář je schůzkou týmu Centra VEGA a zástupců partnerské organizace. Během setkání jsou probírány kazuistiky a získávány zpětná vazba od spolupracujících organizací.

Cílem těchto seminářů je:

1) Na základě konzultace s partnerskou organizací nad kazuistikami vyhodnotit, zda pracovníci VEGA správně klíčují problémy a zda klienty správně odesílají do partnerských organizací.

2) Vzájemně se představit, zjistit podrobné informace o partnerské organizaci, jejích aktivitách a programech. Tento krok je důležitý pro hlubší navázání spolupráce, pro zvýšení informovanosti pracovníků VEGA a pro zvýšení informovanosti pracovníků organizace o VEGA.

Jednotlivé organizace budou postupně oslovovány pracovníky Centra pro rodinu VEGA.

Informace o Centru pro rodinu VEGA pro organizace

 

Výzkum

V roce 2013 Centrum pro rodinu VEGA Kladno ve spolupráci s agenturou MEDIAN realizovalo monitorovací výzkum. Výzkum byl rozvrstven do tří úrovní.

  1. Zmonitorovat nabídku služeb v daném regionu v kontextu primární prevence ohrožení rodiny.
  2. Zmonitorovat poptávku rodin v daném regionu z hlediska primární prevence ohrožení rodiny.
  3. Provést syntézu zjištění výzkumů v rámci obou výše uvedených cílů.

Výsledky a metodika výzkumu byly zveřejněny na Kulatém stole.

Adresář služeb pro rodinu

Cílem je vytvořit přehledný adresář organizací, které poskytují služby pro rodiny s dětmi v kladenském regionu. Konkrétně jde o ucelený adresář služeb „na jednom místě“, do kterého se budou organizace samy registrovat. Organizace se zavazují zveřejnit informace, které jsou kvalitní a důvěryhodné. Adresář je programován tak, aby umožňoval maximálně přímý a snadný způsob vyhledávání služeb, jak samotným rodinám, tak organizacím.

Tisková zpráva_Adresář služeb