Společně najít správný směr…

Hvězda Vega je jednou z nejjasnějších na noční obloze. Odtud pojmenování Centra pro rodinu v Kladně. Centrum pro rodinu VEGA Kladno nabízí podporu a povzbuzení každé rodině, pořádá tematické semináře, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi v kladenském regionu. Našim přáním je, aby každé rodině a organizaci pracující s dětmi svítily na cestu ty nejjasnější hvězdy a ty padající plnily přání.

Projekt Centrum pro rodinu VEGA Kladno

  • Nabízí podporu a povzbuzení každé rodině.
  • Pomůže zorientovat se v nelehké situaci.
  • Dbá na lidský a profesionální přístup.
  • Veškeré služby poskytuje zdarma.

Projekt Centrum pro rodinu VEGA Kladno byl dne 31.8.2017 ukončen.

Bližší informace k projektu naleznete na stránce nadacesirius.cz

PRIMÁRNÍ PREVENCE OHROŽENÍ DĚTÍ
1. TŘÍD ZŠ

Projekt je zaměřen na učitele a žáky prvních tříd a vychází z principu „čím dříve se nám podaří problém podchytit a pojmenovat, tím menší budeme muset vynaložit úsilí na jeho odstranění“. Cílem projektu je vytvořit systém, který na základě spolupráce koordinátora Centra pro rodinu VEGA, školy (třídních učitelů prvních tříd) a rodiny pomůže problém včas rozpoznat a začít jej řešit dříve, než se projeví jeho důsledky.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumenty ke stažení:

– Průvodce profesemi, institucemi a službami věnujícími se péči o rodiny a děti

– Metodika Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ

– Metodika Centra pro rodinu VEGA

PORADENSTVÍ

Centrum pro rodinu VEGA Kladno vám poradí jak a kde řešit obtížnou rodinnou situaci.

Poradenství je zdarma.